(0344) 611 244 info@muzen.nl

Algemene voorwaarden

Prijsbeleid
Alle genoemde prijzen zijn excl btw en reiskosten voor een huurperiode overeenkomstig een weekeind (max 4 dagen). Voor een langere periode (week, 14 dagen, maand…) werken we met een staffelkorting

Algemene voorwaarden Artikel 1 Gebruiksvoorwaarden
1.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het moment
van opbouwen of bezorgen van het materiaal tot het moment van het afbreken of ophalen van het materiaal.
Geconstateerde schade wordt direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.
1.2 De door huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat geleverd en ook weer afgeleverd.
1.3 Schoonmaak- en reparatiekosten aan het gehuurde materiaal zullen aan huurder worden doorberekend.
1.4 De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder toestemming
mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
1.5 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft
huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst.

Artikel 2 Verplichtingen huurder
2.1 De huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens deze overeenkomst.
2.2 Huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde materialen aanbrengen.

Artikel 3 Verzekering
3.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de tijd
dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld. Huurder zal daartoe de materialen zonodig verzekeren en
verzekerd houden tegen schade door o.a. verlies, diefstal, beschadiging, molest, vandalisme of ten gevolge van
brand en invloeden van het weer waaronder rukwinden en storm.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
direct of indirect voortkomend uit het gebruik van de gehuurde materialen, is verhuurder niet aansprakelijk.
Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken, inclusief aanspraken van derden, vrijwaren.
4.2. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, niet toegestaan:
a. aan het gehuurde constructieve wijzigingen aan te brengen;
b. het gehuurde te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade aan het gehuurde toe te brengen
door gebruik van materialen zoals slingers, serpentine, confetti en crêpe papier (die als ze nat worden gekleurde
vlekken kunnen opleveren) alsmede tape, plakband of andere vervuilers, al dan niet door toedoen van
derden aanwezig in het gehuurde aan te brengen;
c. aan het gehuurde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten etc.;
d. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben;
e. om voorwerpen die zwaarder zijn dan 5 kilogram in het gehuurde op te hangen, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke
toestemming is verleend.
4.3. Huurder zal – indien van toepassing – brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren, noodverlichting
en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het gehuurde te allen tijde vrij houden.
4.4. Open vuur in of vlak nabij het gehuurde is niet toegestaan tenzij van te voren anders is afgesproken. In die
gevallen is de huurder/gebruiker verplicht om te zorgen voor brandblusvoorzieningen (geen poederblussers).

Artikel 5 Slecht weer
5.1. De tenten worden door ons dusdanig opgezet dat ze in principe bestand moeten zijn tegen windkrachten
tot windkracht 5. Wordt en veel meer wind verwacht, dan zullen wij gaan overleggen of er andere opties zijn.
5.2. Mochten onze tenten tijdens de huurperiode te maken krijgen met storm en heftige regens, dan is de huurder
aansprakelijk om de door ons aangegeven acties te ondernemen om te voorkomen dat er schade ontstaat
aan onze tenten, goederen van derden of dat er persoonlijk letsel op kan treden.